ILGấuIL

@TLH01

5

109

4

Tính cách: khùng, điên, nhây hay lên cơn là những từ tui thường xuyên nhận từ lũ bạn khốn nạn và đặc biệt là mẫu thân đại nhân
Tui thì thích đọc đam mỹ nhưng không xem được bách hợp
Và đặc biệt ở tui "ế chổng mông"
Tham gia ngày

30/11/2017

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm