ILGấuIL

@TLH01

0

6

90

Tính cách: khùng, điên, nhây hay lên cơn là những từ tui thường xuyên nhận từ lũ bạn khốn nạn và đặc biệt là mẫu thân đại nhân
Sở thích: chỉ duy nhất một từ "ăn"
Ghét: rất nhiều
Và đặc biệt ở tui "ế chổng mông"
Tham gia ngày

30/11/2017

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm