truyen

Tố Nguyệt Thanh Tâm

@Tố Nguyệt Thanh Tâm

0

16

3

Tên Khác: Astute
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là con đường trải hoa. Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, không sóng gió. Cái ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Nên nhớ rằng, thế giới này không mang màu hồng.

Nick face: https://www.facebook.com/thanhtam.tonguyet.7
Tham gia ngày

31/07/2020

Sinh nhật

29/10/2005

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm