Subarashii Trang-chan!!

@trangn677

0

4

16

Trang đây~
Ta hi vọng mọi người sẽ thích truyện của ta vì chỉ mới vào nghề nên viết còn thô và cốt truyện sẽ không được hay cho lắm nhưng ta sẽ cố gắng để viết tốt hơn.
Hi vọng mọi người sẽ thưởng thức truyện của ta.
Tham gia ngày

16/09/2017

Sinh nhật

28/09/2002

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm