Truyện Khiết Nhi

@Truyện Khiết Nhi

0

0

0

"Trái tim gào khóc không phát ra chút tiếng động. Em đau đớn lục tìm trong bóng tối nhưng không sao nắm bắt được ảo ảnh của anh."

-Đoá anh đào trong bóng tối-
Tham gia ngày

13/02/2018

Sinh nhật

12/02/1997

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm