Từ Mỹ Mạn Bắt Đầu Huỷ Diệt Thế Giới.

Từ Mỹ Mạn Bắt Đầu Huỷ Diệt Thế Giới.

Nội dung truyện Từ Mỹ Mạn Bắt Đầu Huỷ Diệt Thế Giới.Nhiệm vụ một: Hủy diệt vũ trụ điện ảnh Marvel thế giới, ban đầu đạo cụ: Zombie virus nguyên dịch

Nhiệm vụ hai: Hủy diệt Konoha Ninja thế giới, ban đầu đạo cụ: Dị tinh Trùng tộc chi noãn

·····

Nhiệm vụ? ? ? : Hủy diệt (hệ thống) hiện thực (sai lầm) thế giới, ban đầu đạo cụ: ? ? ?

Tha thứ ta không cách nào mang đến cứu vớt, bởi vì hệ thống cho ta ban bố nhiệm vụ vĩnh viễn chỉ có một dạng —— hủy diệt cái thế giới này.
Đọc tiếp

Danh sách chương truyện Từ Mỹ Mạn Bắt Đầu Huỷ Diệt Thế Giới.

Bình luận truyện Từ Mỹ Mạn Bắt Đầu Huỷ Diệt Thế Giới.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Byaichi

@xxholicv

Theo dõi

17
5
10

Truyện cùng thể loại