XUYÊN KHÔNG LÀM LỚN NHẤT-HOÀNG THƯỢNG CŨNG PHẢI SỢ !

XUYÊN KHÔNG LÀM LỚN NHẤT-HOÀNG THƯỢNG CŨNG PHẢI SỢ !

Nội dung truyện XUYÊN KHÔNG LÀM LỚN NHẤT-HOÀNG THƯỢNG CŨNG PHẢI SỢ !

Nàng xuyên trở về cổ đại vì cứu được 1 nam tử, không ngờ nam tử đó lại là Đương Kim Hoàng Đế. Nàng được đưa về Cung, trở thành Nữ Quan Y đầu tiên trong lịch sử cổ đại thời bấy giờ.

Nhưng hắn lại đối với nàng không chỉ muốn để nàng trở thành Nữ Quan, muốn nàng trở thành Hoàng Hậu cùng hắn trị vì đất nước.
Đọc tiếp

Bình luận truyện XUYÊN KHÔNG LÀM LỚN NHẤT-HOÀNG THƯỢNG CŨNG PHẢI SỢ !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Annie KaLy

@annie-kaly

Theo dõi

0
37
57

Truyện cùng thể loại