Đạo Quân

Chương 1805: Bắc Châu Thứ Sử, Thiệu Bình Ba! (2)


Thái Thúc Hoan Nhi đâu chịu dễ dàng lui ra, lớn tiếng nói:

“Công chúa của một nước, gả người, hơn nữa là gả cho người nhà quan lại, đâu chỉ là gia sự? Nữ nhi vì cổ vũ quân tâm sĩ khí, thân phó tiền tuyến, chính là vì quốc mạo hiểm, bây giờ lại rơi vào bêu danh như vậy, đâu chỉ là gia sự? Tướng sĩ có công còn muốn luận công hành thưởng, nữ nhi ngược lại không mặt mũi gặp người.

“Phụ hoàng, cũng không phải nữ nhi không chịu nghe lệnh lui ra, mà là trong lòng nữ nhi đã có lang quân như ý, nhưng sợ các đại thần trong triều phản đối, lại sợ phụ hoàng nuốt lời, vì vậy nữ nhi muốn ở trước mặt bách quan và phụ hoàng, hỏi phụ hoàng một câu, trước khi nữ nhi đi vào Tây Bình Quan, phụ hoàng từng đáp ứng nữ nhi một yêu cầu, phụ hoàng còn nhớ không?

Đã có lang quân như ý? Chúng thần lại ữa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái từng cái đau lòng, đều cân nhắc, ai nha? Công chúa nháo đến mức độ này, thật muốn tại chỗ nói ra, sợ là chạy trời không khỏi nắng.

Đặc biệt là những đại thần có con phù hợp, rất lo lắng bị công chúa vừa ý.

Thái Thúc Hùng:

“Bản vương tự nhiên còn nhớ, cho ngươi đưa ra một điều kiện! Nhưng điều kiện này là có tiền đề, cần hợp tình hợp lý!

Thái Thúc Hoan Nhi:

“Nữ nhi vì nước phó hiểm, rơi vào mức độ như vậy, người người ghét bỏ, không người dám cưới, sợ là sẽ làm lỡ cả đời, bây giờ chỉ xin phụ hoàng ban hôn, lẽ nào ngay cả như vậy cũng quá đáng, cũng không tính hợp tình hợp lý sao?

Ngoài điện, Lan quý phi nắm chặt vạt áo, rất khẩn trương thấp thỏm.

Trên triều đến tột cùng sẽ phát sinh tình huống gì, Giả Vô Quần khó có thể xác định, bất quá lúc ở thần miếu đã dạy phương pháp ứng biến.

Tuy biện pháp rất tốt, nhưng Lan quý phi lo lắng nữ nhi thượng triều sẽ khẩn trương sợ sệt, sẽ nói không rõ ràng, dẫn đến không cách nào đạt được hiệu quả. Lúc này chỉ sợ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhi không chỉ không sốt sắng, trái lại cực kỳ bình tĩnh, ứng biến phải nói học một biết mười nha.

Trong điện, Thái Thúc Hùng trầm mặc, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng thần, trong lòng nói thầm, này cũng có thể xem như là một biện pháp, nữ nhi xảy ra sự tình như vậy, thay đổi ban hôn bình thường mà nói, sợ là đám gia hỏa này đều sẽ từ chối, không chịu đáp ứng, bây giờ nữ nhi nháo thành như vậy… ha ha.

Làm phụ thân, ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ, lang quân như ý trong lòng nữ nhi sẽ là ai? Hắn muốn nhìn xem nữ nhi đưa ra tình huống lại quyết đoán.

Một đám đại thần lưu tâm đ ến ánh mắt của bệ hạ, đều bị ánh mắt kia làm cho trong lòng sợ hãi.

Thái Thúc Hùng từ từ nói:

“Chư vị, lang quân như ý trong lòng công chúa là nhà ai, bản vương cũng không biết, bản vương chỉ muốn hỏi chư vị một câu, có nguyện giúp bản vương phân ưu hay không?

Phân ưu? Nguyện phân ưu mới lạ! Trong lòng từng cái từng cái khó chịu, trong trăm miệng một lời nói:

“Nguyện vì bệ hạ phân ưu!

Thái Thúc Hùng:

“Nếu như công chúa tuyển chọn nhà ai, có nguyện cưới hay không?

Chúng thần dường như thương lượng tốt rồi, lại lần nữa trăm miệng một lời.

“Nguyện cưới!

Khẩu thị tâm phi đến mức độ này, từng cái từng cái ngay cả mình cũng cảm thấy quá đáng.

“Tốt!

Thái Thúc Hùng gật đầu khen ngợi một tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên người nữ nhi.

“Hoan Nhi, lang quân như ý của ngươi là công tử nhà ai, không ngại nói nghe một chút.

Trong lời nói y nguyên để lại chỗ trống, không có nói chết, để cho bản thân nắm giữ quyền quyết định cuối cùng.

Thái Thúc Hoan Nhi không mang theo do dự nói.

“Bắc Châu Thứ Sử, Thiệu Bình Ba!

Tấn quốc trước không tiện thu xếp chức quan cho Thiệu Bình Ba, Thái Thúc Hùng nghĩ đến diệu chiêu, niêm phong chức quan của Thiệu Bình Ba ở nước khác, không để triều thần chê trách, lại cho Thiệu Bình Ba đãi ngộ tương ứng cấp bậc.

Thiệu Bình Ba? Cả điện an tĩnh, bách quan đều sửng sốt tại chỗ.

Vậy mà là Thiệu Bình Ba? Thái Thúc Hùng cũng có chút há hốc mồm.

Cái kết quả này chân chính vượt khỏi dự đoán của mọi người.

Thái Thúc Hoan Nhi hùng hồn nói:

“Nữ nhi đi tới Tây Bình Quan cổ vũ quân tâm sĩ khí, chính là Thiệu Bình Ba hiến kế, cũng bởi vậy dẫn đến thanh danh của nữ nhi chịu nhục. Nữ nhi có phải thanh bạch hay không, Thiệu đại nhân rõ rõ ràng ràng, nữ nhi không cách nào tự biện, sợ là Thiệu đại nhân cũng không cách nào giúp nữ nhi biện giải rõ ràng, nếu như Thiệu đại nhân nguyện cưới nữ nhi, lời đồn tự sụp đổ!

Thái Thúc Hùng ngây người, sau đó gương mặt đen lại, đối với Thiệu Bình Ba, hắn là cực kỳ thưởng thức.

Đặc biệt là lần mưu quốc chi chiến này, năng lực của Thiệu Bình Ba đạt được xác nhận, xương khó gặm như Tây Bình Quan, toàn bộ Hắc Thủy Đài cũng không làm gì được, Thiệu Bình Ba vừa ra tay liền giải quyết, càng làm cho hắn thưởng thức không ngớt.

Quá trình giải quyết Tây Bình Quan có lẽ có chút không vẻ vang, cũng làm hắn trả giá một nữ nhi, nhưng mưu quốc chi tranh, người thắng làm vua, người thua làm giặc, trên chiến trường binh bất yếm trá, ai còn quan tâm có hào quang hay không.

Có nhân tài như thế giúp đỡ, lo gì không bình được thiên hạ, nhân tài như vậy sao có thể không quan tâm?

Nữ nhi có phải thanh bạch hay không, hắn biết rõ, nếu như bởi vậy trêu đến Thiệu Bình Ba chịu nhục oán hận, sẽ cái được không đủ bù đủ cái mất, nữ nhi gả ai cũng được, chỉ có gả cho Thiệu Bình Ba là không thích hợp, này không phải đạo lý đối đãi với công thần!

Bách quan sát ngôn quan sắc sớm có một bộ, huống hồ rất nhiều người bất mãn vì Thiệu Bình Ba vô duyên vô cớ được sủng ái, vừa thấy thần sắc của bệ hạ hiển nhiên không thỏa mãn nhân tuyển ban hôn, vừa rồi còn hỏi mọi người có nguyện ý phân ưu hay không, làm sao vừa đến trên đầu Thiệu Bình Ba liền không được? Bệ hạ càng sủng tín Thiệu Bình Ba như vậy, mọi người càng ngày càng bất mãn!

“Diệu!

Có người tán thưởng một tiếng.

“Bệ hạ, này đích xác là biện pháp vẹn toàn đôi bên, thần xin bệ hạ chấp thuận vụ hôn nhân này.

“Bệ hạ, công chúa nói không sai, Thiệu đại nhân chính là người trong cuộc, cưới công chúa, lời đồn tự sụp đổ!

“Bệ hạ, Thiệu đại nhân được bệ hạ ưu ái, nên vì bệ hạ phân ưu!

“Người bệ hạ vừa ý nhất định không tệ, Thiệu đại nhân chính là thanh niên tuấn kiệt, cùng công chúa trai tài gái sắc, có thể nói lương phối!

“Bệ hạ, đã là bệ hạ hứa hẹn công chúa, quân vô hý ngôn, không thể nuốt lời!

“Bệ hạ, Thiệu đại nhân ở đâu, không ngại mời đến triều đường, ngay mặt hỏi ý kiến của Thiệu đại nhân thế nào?

Người nói lời này vốn vô tri, Thiệu Bình Ba căn bản không ở trong kinh, nhưng mấy vị đại thần hàng đầu lại không kêu tiếng nào, nhìn nhau, cũng biết những người này dụng tâm ác độc, chỉ cần gọi Thiệu Bình Ba thượng triều, trước đó mọi người đều đáp ứng vì quân phân ưu nguyện cưới, Thiệu Bình Ba làm sao có thể cự tuyệt? Này là muốn bức Thiệu Bình Ba đáp ứng.

Dù mấy vị đại thần hàng đầu cũng khá bất mãn khi bệ hạ sủng tín Thiệu Bình Ba, nhưng biết cơ mật trong triều, bọn hắn biết bây giờ Thiệu Bình Ba đang làm gì, đang vì chiến sự thuận lợi khổ tâm chuẩn bị, trong lúc nhất thời không thể xuất hiện ở trên triều đường.

Mọi người sôi trào, dồn dập nhất trí, trong mắt Thái Thúc Hùng mơ hồ có lửa giận, làm sao có thể không nhìn ra một đám đại thần bất mãn với Thiệu Bình Ba?

Thái Thúc Hoan Nhi cũng nhìn phản ứng của mọi người, phát hiện ẩn tướng Giả Vô Quần nói không sai, Thiệu Bình Ba trong triều không người, thế đơn lực bạc, một khi thuận gió đốt lửa, tất sẽ cháy lan đồng cỏ, tình cảnh này thật không sai!

Nói đến sự tình triều chính, Giả Vô Quần là người nào? Cùng Tống Thừa tướng Tử Bình Hưu ở chung nhiều năm, biết rõ triều chính, điều động ở phương diện này, là Ngưu Hữu Đạo cũng kém xa. Nếu như Ngưu Hữu Đạo động thủ, coi như có biện pháp, cũng sẽ là một loại phương thức khác.

Thái Thúc Hoan Nhi cũng lưu tâm đ ến mấy người còn không lên tiếng, lập tức nói:

“Nếu có người cảm thấy bản công chúa không xứng với Thiệu Bình Ba, nếu có người muốn chứng minh thanh bạch của bản công chúa, muốn bản công chúa gả cho công tử nhà mình, bản công chúa cũng sẽ thận trọng cân nhắc!