Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1122: Rất nhiều võ giả cười ồ.


 “Diệp Bắc Minh này, đúng là quá ấn tượng!”  

 

“Tuổi còn trẻ, mới hai mươi ba tuổi phải không, lại có thế khiến gia tộc người canh giữ bày Long Môn Trận!”  

 

“Từ khi có thành Võ Đế, Long Môn trận chưa được bày đến mười lần phải không?”  

 

“Mỗi lần ba người canh giữ ra tay, xa luân chiến, trong lịch sử chỉ có hai người trụ được!”  

 

“Kẻ này, rất nghịch thiên!”  

 

Rất nhiều người cảm thán.  

 

“Lần này, Long Môn Trận lại tập hợp năm người canh giữ hàng đầu!”  

 

Mọi người nhìn lên võ đài ở phía xa.  

 

Tổng cộng có năm ông lão ngồi ở đó!  

 

Long Vô Nhai, nhà họ Long, một trong người canh giữ Long Quốc, võ thánh đỉnh phong!  

 

Tần Quân Lâm, nhà họ Tần, một trong người canh giữ Long Quốc, võ thánh đỉnh phong!  

 

Tiêu Long Đồ, nhà họ Tiêu, một trong người canh giữ Long Quốc, võ thánh đỉnh phong!  

 

Phương Dã Ma, nhà họ Phương, vua đúc kiếm, một trong người canh giữ Long Quốc, võ thánh hậu kỳ!  

 

Người này rất đặc biệt, dựa vào một thanh kiếm Hiên Viên bắt chước chế tạo, với thực lực võ thánh hậu kỳ chưa đến đỉnh phong, được liệt vào một trong số người canh giữ!  

 

Sức tấn công của kiếm Hiên Viên bắt chước chế tạo vô cùng khủng bố!

Chu Nhân Tiên, nhà họ Chu, một trong người canh giữ của Long Quốc, võ thánh đỉnh phong!  

 

Trên người năm ông lão này nổi lên một loại sát khí khủng bố!  

 

Bất kỳ võ giả nào cũng không dám nhìn thẳng vào năm người này!  

 

Có người thở dài: “Diệp Bắc Minh quá ngông cuồng, quá hống hách!”  

 

“Hơn nữa, hắn chém giết tàn sát quá nhiều, dẫn đến cơn thịnh nộ của gia tộc người canh giữ!”  

 

“Nếu tôi là Diệp Bắc Minh, nhất định im lặng ẩn mình, đợi thực lực tăng lên rồi tính!”  

“Đáng tiếc, đã không còn cơ hội rồi!”  

 

Có người cười lạnh lùng nói: “Diệp Bắc Minh đó, chưa chắc dám đến ấy chứ!”  

 

“Đúng thế, tôi cảm thấy, hắn không dám xuất hiện!”  

 

“Ha ha ha…”  

 

Rất nhiều võ giả cười ồ.  

 

Soạt!