Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1129: Đàn ông là phải như vậy!


 Dẫm xuống đầu của Long Vô Nhai!  

 

Vãi!  

 

Muốn trực tiếp giết Long Vô Nhai!  

 

Tất cả mọi người đều tê dại da đầu!  

 

Phong Càn Khôn quát lên một tiếng: “Diệp Bắc Minh, mày muốn làm gì?”  

 

“Long Vô Nhai đã thua, không cần thiết phải giết, làm người phải có lòng khoan dung!”  

 

“Câm miệng!”  

 

Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng: “Ông còn nói thêm một câu, tôi giết cả ông!”  

 

Nhìn thấy Diệp Bắc Minh uy hiếp Phong Càn Khôn, đám đông im phăng phắc!   

 

Tất cả mọi người kinh hãi!  

 

Răng rắc!  

 

Một tiếng giòn tan vang lên, kéo mọi người đang ngây ra về với hiện thực.  

 

Cái đầu của Long Vô Nhai nổ tung như quả dưa hấu, bị Diệp Bắc Minh dẫm chết!  

 

Không đợi mọi người phản ứng lại, Diệp Bắc Minh hét lớn với Lăng Thi Âm: “Lăng Thi Âm, bắt đầu từ bây giờ, phát động tất cả lực lượng của Vạn Bảo Lâu!”  

 

“Chỉ cần là người nhà họ Long ở thành Võ Đế, đuổi cùng giết tận! Không sót một ai!”  

 

“Long Quốc, thậm chí toàn thế giới, bất kỳ ai liên quan đến nhà họ Long gia tộc người canh giữ, giết sạch!”  

 

Lăng Thi Âm là võ thánh đỉnh phong, bị khí thế của Diệp Bắc Minh làm kinh sợ đứng bật dậy: “Thiếu chủ, rõ!”  

 

“Suýt!”  

 

Mọi người hít khí lạnh, sợ đến toàn thân run rẩy!

Mẹ kiếp, quá mạnh rồi!  

 

Trên võ đài, anh vừa mới giết một người canh giữ Long Quốc, lập tức hạ lệnh diệt toàn gia tộc người canh giữ!  

 

Làm sao anh dám chứ?  

Vãi!  

 

Đàn ông là phải như vậy!  

 

Xung quanh võ đài vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với không khí huyên náo ban đầu.  

 

Liền sau đó.  

 

Diệp Bắc Minh cất giọng thản nhiên: “Người tiếp theo!”  

 

Các võ giả có mặt đều giật khóe miệng!  

 

Mẹ kiếp!