Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1303: “Ông là ai?”


 “Bệ hạ, cửa cung thứ ba đã bị công phá!”  

 

“Báo!!!”  

 

“Bệ hạ, cửa cung thứ tư…”  

 

“Báo, cửa cung thứ năm…”  

 

Chưa đến một phút, năm cửa cung đều bị công phá toàn bộ.  

 

“Tốc độ gì vậy?”  

 

“Cấm vệ quân của chúng ta là giấy dán sao?”  

 

Mấy trăm đại thần văn võ loạn cào cào, giống như con kiến trên chảo nóng.  

 

“Báo, bệ hạ, cửa cung thứ sáu bị công phá, sát thần hắn… hắn tới rồi!”  

 

Giây tiếp theo.  

 

Soạt!  

 

Hoàng đế Thanh Long mở mắt, giống như chân long thức tình: “Tiểu Lý Tử, liên hệ với người của cung Hạo Miểu đang đóng quân trong thành, mời ông ta đến hoàng cung một chuyến!”  

 

“Lĩnh chỉ!”  

 

“Tiểu Hỉ Tử, bức mật thư này đưa đến tay vị phó viện trưởng của học viện Thiên Thần trong thành!”  

 

“Rõ, bệ hạ!”  

 

Hai đại thái giám nhanh chóng rời khỏi điện Kim Loan.  

 

Một lát sau.  

 

Hoàng đế Thanh Long hơi do dự, lấy ra một khối ngọc bội hình rồng.  

 

Rút dao găm cắt lòng bàn tay mình!  

 

“Bệ hạ, người làm gì vậy?”  

 

“Bảo trọng long thể!”  

 

Mấy trăm đại thần văn võ cũng không nhịn được tiến lên một bước!  

 

Hoàng đế Thanh Long không trả lời, tưới máu tươi của mình lên trên ngọc bội hình rồng!  

Vù!  

 

Trong phút chốc, huyết ảnh phun trào!  

 

Ngoại giới sáng như ban ngày, toàn bộ điện Kim Loan rơi vào bóng tối.  

 

Giây tiếp theo.  

 

Một đường huyết ảnh sáng lên trong ngọc bội, miệng phun tiếng người: “Tô Huyền, ông liên lạc với lão phu làm gì?”  

 

“Ông là ai?”