Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1460: Lôi Bằng hoàn toàn nhụt chí.


Sắc mặt mọi người tối đen, gân xanh nổi đầy trán, giận mà không dám nói gì! 

 

"Để tôi đến thử xem!" 

Lôi Bằng nộp mười ngàn đồng rồi trực tiếp đi lên thang Long Môn. 

 

Vào giây phút vừa bước lên bậc đầu tiên. 

 

Sức nặng vượt qua năm mươi ngàn cân trực tiếp nghiền áp đến. 

 

Cả người hắn run lên, tiếp tục bước lên bậc thang thứ hai! 

Áp lực tăng vọt lên một trăm ngàn cân! 

Một bước, hai bước, ba bước... Sau khi bước lên khoảng 16 bậc thang! 

Cho dù làm như thế nào cũng không thể bước lên bậc thang thứ 17! 

Lôi Bằng hoàn toàn nhụt chí. 

Xoay người đi xuống!