Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1574: Đúng là giống như xảy ra động đất.


 Trần Lê Y khẽ gật đầu: “Chủ nhân, có đan dược và công pháp mà anh truyền thụ”.  

 

“Trần Lê Y mới có thực lực như hiện nay, đó đều là chủ nhân ban cho tôi!”  

 

Diệp Bắc Minh nhìn Trần Lê Y một cái sâu sắc.  

 

Tuy anh bảo đám người Vạn Lăng Phong cung cấp tài nguyên tu võ cho cô ta.  

 

Nhưng.  

 

Nếu Trần Lê Y không có cố gắng hết sức một trăm phần trăm, cũng tuyệt đối không có thể tăng cấp nhanh như vậy!  

 

Anh cũng phải nhìn bằng cặp mắt khác: “Không cần hầu hạ!”  

 

“Vâng!”  

 

Trần Lê Y nghe lời gật đầu, đứng sang một bên.  

 

Diệp Bắc Minh tiến vào trong mật thất, đóng cửa đá.  

 

Trần Lê Y không rời đi, lặng lẽ đứng canh ở cửa.  

 

…  

 

Ngô Khinh Diên và Lăng Thi Âm về đến thành Côn Luân.  

 

Truyền thông tin đi với tốc độ nhanh nhất.  

 

“Ba ngày sau, Vạn Bảo Lâu và thương hội nhà họ Ngô sẽ liên thủ, bán đấu giá một trăm ngàn viên đan dược thiên phẩm!”  

 

“Một ngàn viên đan được thần phẩm!”  

 

“Một trăm viên đan được thánh phẩm!”  

 

Thông tin được truyền ra, cả Côn Luân Hư bùng nổ.  

 

Đúng là giống như xảy ra động đất.  

 

Các thế lực cả Côn Luân Hư bàn tán xôn xao!  

“Vãi! Vãi!”  

 

“Một trăm ngàn viên đan dược thiên phẩm? Vạn Bảo Lâu và thương hội nhà họ Ngô muốn nghịch thiên sao?”  

 

“Thế có là gì, điều khiến người ta chấn kinh là đan dược thần phẩm và thánh phẩm!”  

 

“Làm sao bọn họ có thể có đan dược đẳng cấp này chứ?”  

 

…  

 

Lúc này.