Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1617: “Hắn phải chết!”


 Con ngươi của Tô Hiên điên cuồng co lại, sợ hãi nằm trên đất, giống như con sâu lùi về phía sau.  

 

Trong miệng phát ra tiếng hu hu hu cầu xin tha thứ!  

 

Vù!  

 

Trong con ngươi của Diệp Bắc Minh bộc phát ra một đường tia máu, xuyên vào đầu Tô Hiên.  

 

“Huyết Vân Tông, biên giới hoàng triều Đại Chu?”  

 

“Tô Hiên, 66 tuổi, con trai nhỏ của phó tông chủ?”  

 

“Trên Tiên Thiên đã tu luyện đến cảnh giới ‘Đồng Bì’?”  

 

“Đồng Bì?”  

 

Diệp Bắc Minh trong lòng khẽ nhúc nhích.  

 

“Sau Võ Thần chính là Cao Võ!”  

 

“Cảnh giới thứ nhất của Cao Võ: Tiên Thiên!”  

 

“Trên Tiên Thiên chia làm năm cảnh giới nhỏ: ‘Đoàn Tang’, ‘Tôi Cốt’, ‘Đồng Bì’, ‘Đoàn Huyết’, ‘Hóa Cân’!”  

 

“Tôi luyện cơ thể con người đến mức cao tận cùng, lục phủ ngũ tạng hợp nhất, có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp!”  

 

“Cảnh giới Hợp Nhất!”  

 

Đây là lần đầu tiên Diệp Bắc Minh hiểu về phân chia cảnh giới trên Tiên Thiên.  

 

Tiên Thiên, trên Tiên Thiên, Hợp Nhất!  

 

Tô Hiên là cảnh giới nhỏ thứ ba trên Tiên Thiên.  

 

Đồng Bì!  

 

Lão giả lưng gù đã tôi luyện lục phủ ngũ tạng đến mức tận cùng, là võ giả Cao Võ cảnh giới Hợp Nhất!  

 

Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên: “Võ giả Cao Võ cảnh giới Hợp Nhất cũng không ngăn nổi một kích của kiếm Đoạn Long?”  

 

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: “Kiếm Đoạn Long vô địch, đừng nói chỉ là một cảnh giới Hợp Nhất!”  

“Hừm! So với một vài cảnh giới lớn hơn Hợp Nhất, chỉ cần hắn dám dùng cơ thể chống cự lại công kích của kiếm Đoạn Long!”  

 

“Hắn phải chết!”  

 

Diệp Bắc Minh hỏi: “Kiếm Đoạn Long có phải thần khí không?”  

 

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp: “Nhóc con, tôi giải thích một lần cuối cùng cho cậu!”  

 

“Đừng dùng hai chữ thần khí làm nhục kiếm Đoạn Long, cảm ơn!”  

 

“Ách…”