Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 369: “Cũng như là tát vào mặt Long Quốc!”


Tìm hiểu bước đầu.  

 

Điện Huyết Hồn đuổi theo Ngư Ấu Vy hình như chính là vì chiếc nhẫn kia.  

 

Chẳng lẽ mẹ có liên quan đến điện Huyết Hồn?  

 

Đáng tiếc, ba Tông Sư võ đạo kia đã chết, không hỏi được thứ gì.  

 

Sau khi trầm ngâm, Diệp Bắc Minh quyết định đi Cảng Đảo một chuyến.  

 

Anh muốn xem mẹ anh để lại thứ gì ở thương hội Hội Phong!  

 

“Lăng Phong, chuẩn bị cho tôi vé tàu cao tốc một tiếng sau, tôi muốn đi Cảng Đảo”.  

 

“Vâng!”  

 

...  

 

Sáu giờ sáng.  

 

Trụ sở chính Long Hồn, Long Đô.  

 

Bên trong phòng họp.  

 

Bảy tám người đàn ông ngồi bên trong.  

 

Chiến thần Đường Kinh Thương bất ngờ cũng ở trong đó.  

 

Bốn năm mươi người đứng xung quanh phòng họp, đều là tầng lớp cấp cao đứng đầu Long Hồn.  

 

Thân phận mỗi người đều có thể so sánh với chiến thần Lăng Phong.  

 

Nhưng ngay cả tư cách ngồi cũng không có.  

 

Một người đàn ông trung niên đập bàn: “Cái gì, Diệp Bắc Minh dám láo xược như vậy? Là ai cho hắn lá gan đó, quân lệnh của Long Hồn truyền đến, hắn còn dám đánh trọng thương sứ giả truyền lệnh?”  

 

Ngụy Kinh Phú!  

 

Cấp bậc đại soái!  

 

Xếp thứ năm trong thập đại chiến thần Long Hồn!  

 

Được gọi là Ngụy Thần!  

 

Một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn, đầu gối bó thạch cao, sắc mặt khó coi.  

 

Chính là thiếu tướng truyền lệnh Triệu Tranh của Long Hồn.  

 

Mặc dù cấp bậc của Triệu Tranh thấp hơn Diệp Bắc Minh.  

 

Nhưng ông ta là quan truyền lệnh đó!  

 

Còn là thuộc hạ của Ngụy Thần.  

 

Dù cấp soái nhìn thấy quan truyền lệnh cũng phải khách khí ba phần.  

 

Diệp Bắc Minh lại trực tiếp ra tay, đánh gãy hai chân ông ta!  

 

Giọng Triệu Tranh khàn khàn: “Ngụy Thần, xin ông hãy làm chủ cho tôi!”  

 

“Diệp Bắc Minh coi rẻ quốc pháp, phế hai chân tôi như vậy chính là tát vào mặt Long Hồn!”  

 

“Cũng như là tát vào mặt Long Quốc!”