Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 377: Còn có thiên lý sao?!!!


 Điện Huyết Hồn có bí mật, liên quan đếch gì đến anh?  

 

Ra khỏi mật thất.  

 

Diệp Bắc Minh nhìn danh sách chết trong tay: “Ở Long Đô còn có Tiêu Thiên Chiến, Hạ Vũ Thần, Lưu Bán Thành…”  

 

“Hôm nay, tôi tiễn các người lên đường!”  

 

Soạt!  

 

...  

 

Lúc này, trụ sở chính hiệp hội võ đạo.  

 

Tiêu Thiên Chiến đang họp, thân là một trong các nguyên lão hiệp hội võ đạo.  

 

Mỗi ngày bận trăm công ngàn việc.  

 

Trong phòng họp có rất nhiều võ giả cấp nguyên lão.  

 

“Tiêu Thiên Chiến!”  

 

Đột nhiên, một giọng nói truyền tới.  

 

Soạt!  

 

Tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa lớn phòng họp.  

 

“Ai?”  

 

“Lá gan lớn vậy, dám không ngừng gọi tên của lão Tiêu?”  

 

“Tên khốn từ đâu đến!”  

 

Một vài lão giả mở miệng trách mắng.  

 

Một giây kế tiếp.  

 

Một cậu thanh niên từ cửa lớn phòng họp đi vào, liếc mắt nhìn Tiêu Thiên Chiến đang ngồi trong hội trường.  

 

Tiêu Thiên Chiến nheo mắt: “Cậu là… Diệp Bắc Minh?”  

 

Theo bản năng hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”  

 

Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ: “Giết ông!”  

 

Một bước bay lên không, trực tiếp ra tay!  

 

“Con mẹ nó ngông cuồng!!!”  

 

Tiêu Thiên Chiến nổi giận, bất chấp hình tượng.  

 

Đổi lại là ai cũng không nhịn nổi!  

 

Trường hợp gì vậy?  

 

Con mẹ nó đây là phòng hội nghị trụ sở chính hiệp hội võ đạo, Diệp Bắc Minh xuất hiện, còn nói muốn giết ông ta?  

 

Còn có vương pháp sao?  

 

Còn có thiên lý sao?!!!  

 

Ầm!  

 

Không đợi mọi người nghĩ nhiều, Diệp Bắc Minh nhảy lên, xuất hiện bên cạnh Tiêu Thiên Chiến, đánh ra một quyền!  

 

“Cút!!!”  

 

Tiêu Thiên Chiến quát lớn, đấu một quyền với Diệp Bắc Minh.