Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 379: “Lát nữa mày chờ xem!”


 Đường Thiên Ngạo và Diệp Bắc Minh có thù oán không?  

 

Đương nhiên không có!  

 

Nhưng hôm nay chắc chắn là thời điểm lập công tốt nhất của Đường Thiên Ngạo ở hiệp hội võ đạo, chỉ cần có thể bắt được Diệp Bắc Minh.  

 

Uy danh nhà họ Đường nhất định tăng vọt!   

 

Đường Thiên Ngạo căm phẫn quát lớn: “Diệp Bắc Minh, tao biết thực lực mày rất mạnh!”  

 

“Thực lực võ đạo của mày nghịch thiên, có thể giết được tao!”  

 

“Mày có thể giết tao, nhưng mày không ngăn được mấy cái mồm của người trong thiên hạ đâu!”  

 

“Nhà họ Đường sau lưng tao, còn có anh cả tao nữa cũng sẽ không sợ mày! Hôm nay mày giết tao, bọn họ cũng sẽ trả thù cho tao!!!”  

 

Lời Đường Thiên Kiêu vừa dứt.  

 

“Giỏi lắm lão Đường!”  

 

“Không hổ là nhà họ Đường!”  

 

“Diệp Bắc Minh nhất định là kẻ điên, giết nhiều người như vậy, lại còn tiến vào hiệp hội võ đạo!”  

 

Hội trường truyền đến lời khen ngợi!  

 

Con ngươi Diệp Bắc Minh dâng lên ý lạnh.  

 

Anh nhìn Đường Thiên Ngạo: “Cho ông ba mươi phút, ông có thể thông báo cho người nhà họ Đường sau lưng ông, cũng có thể thông báo cho anh cả ông nữa!”  

 

“Bất kỳ ai, các người có thể gọi thế lực mà các người cho là vô địch!”  

 

“Nhưng nghe cho kỹ lời Diệp Bắc Minh tôi để ở đây, hôm nay thế lực nào dám đến tổng hội võ đạo, vậy thì chính là kẻ địch của Diệp Bắc Minh!”  

 

“Không chết không thôi!!!”  

 

Lời vừa dứt.  

 

Hội trường tĩnh mịch!  

 

Một vài người suy tư trong chốc lát, chậm rãi ngồi xuống.  

 

Một số người cắn răng, lấy điện thoại di động ra, gọi: “Alo, Diệp Bắc Minh ở hiệp hội võ đạo…”  

 

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Bắc Minh thật sự không đi được rồi.  

 

Anh trực tiếp đi đến vị trí hội trưởng hiệp hội võ đạo, không chút khách khí ngồi xuống.  

 

“Mày!!!”  

 

Rất nhiều người kinh hãi.  

 

Quá ngông cuồng!  

 

Tổng hội trưởng Lý Kiếm Trần mười mấy năm rồi chưa đến tổng hội.  

 

Vì vậy, vị trí kia cũng để trống mười năm, không ai dám nghĩ đến, chứ đừng nói ngồi.  

 

Diệp Bắc Minh lại đường hoàng ngồi ở vị trí tổng hội trưởng?  

 

“Lát nữa mày chờ xem!”  

chapter content