Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 436: Đánh ra một quyền!


Vương Tạng Sơn kinh hãi.  

 

Người Cao Đỉnh Thiên sợ hãi, là ai không cần nói cũng biết.  

 

Tức giận giảm bớt ba phần!  

 

Nếu là thật, vậy thì quá đáng sợ.  

 

Thù của con trai ông ta, đời này đừng mong báo được.  

 

Cao Đỉnh Thiên lạnh lùng nói: “Diệp Bắc Minh, tôi đã nghe nói chuyện cậu là thiếu soái Long Hồn, chuyện của ông bổn đốc cũng đã nghe đồn qua”,  

 

“Nể mặt tôi, mọi người ngồi xuống nói chuyện, không cần phải nổi lên xung đột”.  

 

Ầm!  

 

“Thiếu soái?”  

 

“Mẹ nó!”  

 

“Cậu thanh niên này là thiếu soái?”  

 

Giới nhà giàu Cảng Đảo lập tức sôi sùng sục.  

 

Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh.  

 

Cậu thanh niên này nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi!  

 

Con mẹ nó lại là thiếu soái?  

 

Chẳng trách dám phách lối như vậy, xông vào cấp cao Cảng Đảo!  

 

Mẹ kiếp có vốn tuyệt đối!  

 

Diệp Bắc Minh đứng chắp tay: “Nếu đã biết tôi rồi, tôi cũng nể mặt ông”.  

 

Anh làm ra tư thế cái kéo: “Hai điều kiện”.  

 

“Thứ nhất, bảo Vương Tạng Hải đi ra gặp tôi”.  

 

“Thứ hai, tôi muốn mạng người này”.  

 

Anh chỉ vào Phong Càn Khôn: “Làm được hai điều này, tôi sẽ đi, không đến núi Cửu Long nữa”.  

 

Nét mặt già nua của Phong Càn Khôn đen lại.  

 

Trán nổi gân xanh.  

 

Cao Đỉnh Thiên quả quyết lắc đầu: “Cậu muốn gặp Vương Tạng Hải, tôi có thể đồng ý với cậu”.  

 

 

Diệp Bắc Minh giống như quỷ, biến mất trong nháy mắt.  

Một giây kế tiếp.