Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 461: Kiếm khí tung hoành!


Lục Tuyết kỳ chắc chắn điên rồi, tướng sĩ Long Đô sao có thể điều đi Cảng Đảo?  

 

Đây hoàn toàn làm trái quân lệnh của Long Quốc!  

 

Nhưng Lục Tuyết Kỳ không quan tâm, vẫn hạ lệnh!  

 

Thậm chí có người còn báo cáo chuyện này đến long chủ.  

 

“Ha ha ha! Lục Tuyết Kỳ, rốt cuộc đã để tôi bắt đằng chuôi!”  

 

Long Đô.  

 

Bốn thế gia nhà họ Tần, nhà họ Phó, nhà họ Hoa, nhà họ Đường liên minh khởi tấu.  

 

Vô số tấu chương tuôn như máu đưa về phía long chủ.  

 

Nhưng.  

 

Tấu chương đưa lên, phía long chủ không chút tăm hơi!  

 

“Cái gì?”  

 

“Long chủ không quan tâm?”  

 

“Xảy ra chuyện gì vậy?”  

 

Người viết tấu chương sắc mặt điên cuồng.  

 

Sau đó.  

 

Lại một tin tức khiến người ta chấn động truyền tới.  

 

Binh lính đội Thiên Cơ Long Hồn rời khỏi Long Đô.  

 

Đi về phía Cảng Đảo.  

 

Lô Quốc Phong, Đoàn Nha, Thạch Lỗi.  

 

Dẫn theo ba ngàn tướng sĩ của đội Thiên Cơ!  

 

“Xông đến cho tôi!”  

 

“Đào đá, nhất định phải tìm được thiếu soái!”  

 

“Sống thấy người, chết thấy xác!”  

 

“Tìm, tìm cho tôi!”  

 

Người của đội Thiên Cơ Long Hồn cũng điên rồi, bọn họ đã sớm bị thực lực của Diệp Bắc Minh thuyết phục.  

 

Bốn thế gia lớn lập tức im lặng.  

 

Đội Thiên Cơ cũng đi rồi, ý của long chủ còn chưa đủ rõ ràng sao?  

 

...  

 

Thế là đỉnh núi Cửu Long xuất hiện cảnh tượng đáng sợ.  

 

Vô số người đang điên cuồng đào đá.  

 

Những người này đều là tướng sĩ đứng đầu Long Hồn!  

 

Còn có thuộc hạ của Tu La mặt ngọc, tổng cộng gần ba trăm ngàn người, điên cuồng đào núi Cửu Long.  

 

...  

 

Đã ba ngày kể từ khi núi Cửu Long bị đánh nổ.