Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 563: “Bệ hạ bớt giận!”


Đứng lên cũng khó khăn!  

 

Cảm giác khó thở truyền đến.  

 

Hai chân lơ lửng.  

 

Trước nay Kido Oishi chưa từng sợ hãi như vậy, giọng nói cũng run run.  

 

“Mày không thể giết tao!”  

 

“Không thể giết tao!”  

 

“Tao là đại thần nội các, là thần tử bên cạnh hoàng đế bệ hạ!”  

 

“Tao có rất nhiều tiền, tao cho mày hết!”  

 

“Tao có quyền lực ngút trời, cả nửa Đông Doanh này đều nghe theo lệnh của tao, mày tha cho tao, tao làm bù nhìn của mày!”  

 

Vì mạng sống, Kido Oishi liền đặt cược tất cả.  

 

Đôi mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh: “Dẫn tôi đi gặp Uy Hoàng!”  

 

Kido Oishi ngẩn người: “Cái gì?”  

 

“Mày… mày muốn gặp Uy Hoàng?”  

 

…  

 

Hành cung Uy Hoàng ở thủ đô.  

 

Uy Hoàng và một đám đại thần nội các đang nghị chính trong điện.  

 

Đột nhiên.  

 

Thị thần bên cạnh vội vàng chạy vào: “Bệ hạ, tập đoàn Nhuyễn Ngân xảy ra chuyện rồi”.  

 

Uy Hoàng cau mày: “Xảy ra chuyện gì?”  

 

Sắc mặt thị thần tái nhợt: “Một thanh niên Long Quốc xông vào phòng họp ở tổng bộ tập đoàn Nhuyễn Ngân!”  

 

“Ba mươi phút trước, đại thần Kojiro Abe rớt xuống từ tòa nhà tập đoàn Nhuyễn Ngân ngã chết”.  

 

“Năm phút sau, Kimura Suke cũng rớt xuống từ tòa nhà tập đoàn Nhuyễn Ngân ngã chết”.   

 

“Có người xông vào phòng họp của tập đoàn Nhuyễn Ngân nhìn thấy, gần như tất cả lãnh đạo cấp cao đều chết hết!”   

 

“Còn lại mấy người chưa chết cũng bị dọa sợ đến ngớ ngẩn!”  

 

Uy Hoàng nổi giận đùng đùng: “Cái gì!”  

 

Bốp!  

 

Ông ta đập một cái xuống bàn.  

 

Âm thanh vang vọng khắp đại điện!