Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 669: Cả Long Đô sôi sục!


“Hơn nữa, không có sắc lệnh, thì sẽ bị xử trí thế nào?”

 

Thư ký Tiền cau mày: “Theo luật pháp của Long Quốc, kẻ tự ý xông vào quân doanh, bất luận thân phận gì, giết không tha!”

 

“Rất tốt”.

 

Diệp Bắc Minh gật đầu.

 

Trực tiếp hạ lệnh: “Đội Thần Cơ tự ý xông vào tổng bộ đội Thiên Cơ, không có sắc lệnh!”

 

“Giết không tha!”

 

Đám người đội Thần Cơ thộn người.

 

Đội Thần Cơ… tự ý xông vào đội Thiên Cơ?

 

Vãi!

 

Không phân biệt được lớn nhỏ hả!

 

Huyết dịch toàn thân các tướng sĩ đội Thiên Cơ sôi sục, không nhịn được ngửa cổ hét lớn:

 

“Giết không tha! Giết không tha! Giết không tha!”

 

Binh sĩ của đội Thần Cơ còn chưa phản ứng lại, Diệp Bắc Minh đã ra tay, võ hoàng đỉnh phong đó vừa định ra tay chống lại.

 

Phụt!

 

Cái đầu đã bay mất.

 

Diệp Bắc Minh hóa thành sát thần, chém giết toàn bộ cao thủ võ hoàng của đội Thần Cơ!

Sau đó hạ lệnh: “Treo đầu của đám người đội Thần Cơ lên cổng đội Thiên Cơ, cho thế giới bên ngoài biết, ai còn dám tự ý xông vào đội Thiên Cơ, giết!”

 

“Tuân lệnh!”

 

Lúc này.

 

Toàn thể tướng sĩ đội Thiên Cơ đoàn kết chưa từng có.

 

Thư ký Tiền mặt xám như tro: “Sắp phá thủng trời rồi…”

  

Tin tức nhanh chóng được truyền đi.

 

Tất cả lãnh đạo cấp cao Long Đô đều chấn hãi.

 

Các bộ phận cơ quan đều thộn người!

 

“Cái… cái gì?”

 

“Tần Long Tượng chết rồi?”

 

“Ông ta dẫn người xông vào đội Thiên Cơ, bị Diệp Bắc Minh chém rồi?”

 

“Đầu bị treo trên cổng của đội Thiên Cơ?”

 

“Làm sao có thể!”

 

Cả Long Đô sôi sục!

 

Lúc tất cả mọi người nghe thấy tin này đều không dám tin.