Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 814: Thương long kình!


 Ba trăm người sói đang giảm số lượng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.  

 

Hai trăm!  

 

Một trăm tám mươi!  

 

…  

 

Một trăm!  

 

Tám mươi!  

 

…  

 

Ba mươi!  

 

Mười!  

 

Không  

 

Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, ba trăm người sói đều bị Diệp Bắc Minh xé xác, thi thể của người sói ngổn ngang khắp mặt đất.  

 

Máu chảy thành sông!  

 

“Ực ưc!”  

 

Lang thần nuốt nước miếng, nhìn đồng hồ theo bản năng.  

 

Đồng tử co mạnh lại!  

 

Ba trăm giây!  

 

Mới chỉ qua ba trăm giây!  

 

Ba trăm giây, ba trăm người sói bị giết sạch!  

 

Một giây giết một người?  

 

Điên khùng!  

 

Điên khùng hoàn toàn!  

 

Dưới bầu trời này đâu có kẻ như vậy?  

 

Bỗng nhiên.  

 

Lang thần có cảm giác nguy hiểm.  

 

Diệp Bắc Minh cuộn lên huyết khí toàn thân, xông về phía ông ta.  

 

“Muốn chết hả!”  

 

Lang thần gầm lên một tiếng.  

 

Diệp Bắc Minh đã xông đến.  

 

Thương long kình!  

 

Tấn công ra một quyền.  

Phập!