Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 821: “Địa ngục rỗng tuếch, ác ma tại nhân gian!”


Xoẹt...!  

 

Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long chém ra một nhát!  

 

Rầm!  

 

Hơn mười chiếc máy bay chiến đấu Hắc Ưng bị chém nát!  

 

“Bay lên, bay cao lên!”  

 

“Chúng ta công kích từ trên cao! Không cần thấp quá!”  

 

Các phi công khác rống lên.  

 

Những máy bay chiến đấu Hắc Ưng còn lại đều bay lên cao rồi tiếp tục xả đạn!  

 

Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Có ích lắm à?”  

 

Vút!  

 

Anh bước ra, bay thẳng lên trời.  

 

Phù quang lược ảnh kết hợp với thuật Đằng Không!  

 

Diệp Bắc Minh vọt tới chỗ máy bay chiến đấu Hắc Ưng nhanh như chớp, chém nát chúng!  

 

“Thương Long Trảm!”  

 

“Thương Long Trảm!”  

 

Thương Long Kình kết hợp với Kinh Lôi Trảm!  

 

Đó là một tổ hợp võ kỹ.  

 

Ầm!  

 

Lấy kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh làm trung tâm, sấm chớp đùng đùng nổ ra.  

 

Hàng chục tia sét cỡ bằng cổ tay đánh xuống ầm ầm.  

 

Mỗi một tia sét lại đánh trúng một chiếc máy bay chiến đấu Hắc Ưng.  

 

Vào giờ phút ấy.  

 

Diệp Bắc Minh như một vị thần thống trị sấm sét vậy.  

 

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm...  

 

Giây tiếp theo.  

 

Máy bay chiến đấu Hắc Ưng nổ tung, trên không trung thêm vài đám mây hình nấm nở rộ, chiếu sáng cả một vùng trời.  

 

“Đây...”  

 

Trong phòng chỉ huy yên lặng đến đáng sợ!  

 

Dù có Thượng tướng Wilson ở đây thì mọi người cũng sợ run người.  

 

Có người còn thì thào tự nói: “Ôi chúa ơi, là ai mở cánh cửa địa ngục thả tên Diệp Bắc Minh đó ra thế?”