Truyện Hệ Thống

Pháo Hôi Xinh Đẹp

5.0

Đô Thị, Xuyên Không

32 chương

Hệ Thống Ngược Tra Nam

5.0

Ngôn Tình, Xuyên Không

38 chương

Xuyên Hệ Thống: Dụ Dỗ Tương Tư
Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con
Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

5.0

Ngôn Tình, Xuyên Không

74 chương

Xuyên Nhanh - Vạn Kiếp Để Tìm Anh
Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

5.0

Ngôn Tình, Đô Thị

154 chương

Mau Xuyên: Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!
Mạt Thế Hồi Quy

5.0

Xuyên Không, Mạt Thế

47 chương

Hoan Nghênh Đến Với Vực Thẳm
Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới
Nhân Vật Phản Diện Công Lược

5.0

Đam Mỹ, Hệ Thống

98 chương

Xuyên Nhanh Thú Thế, Nữ Phụ Yểu Mệnh Ta Không Làm!
Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ
Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng
Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung
Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân (Dịch)

5.0

Đô Thị, Huyền Huyễn

3102 chương

Điện Hạ Khuynh Thành

5.0

Ngược, Đam Mỹ

159 chương

Quan Hệ Thế Thân

5.0

Đam Mỹ, Hệ Thống

194 chương

Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!