Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

Chương 219: Quả nhiên ta là con trai mà ông trời thích nhất


Mà lúc này, Đại Hạ quốc, trong đầu của Lâm Bắc  

Phàm lập tức vang lên một tiếng.

"Ting! Bởi vì người chơi quốc lực tăng trưởng, cho nên thực lực tăng lên đồng bộ, phần thưởng Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp!"

"Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, là một loại từ đạo nhập mạ, tu luyện tinh thần lực thần kỳ! Có thể khiến cho. địch nhân sinh ra ảo giác, có thể hút lấy năng lượng thiên địa và vũ trụ tinh hoa, còn có thể dùng sức mạnh tỉnh thần như thực chất, giết địch ở vô hình..."

Dưới sự trợ giúp của đế quốc sa bàn, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng học được môn công pháp thần kỳ này, thực lực càng tiến thêm một bước.

Đột nhiên quốc lực tăng trưởng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất kỳ quái, bèn dừng ngựa lại xem xét.

Đế quốc sa bàn (cấp trung cấp).

Diện tích lãnh thổ: 88 vạn dặm vuông (có thể trồng trọt diện tích sáu mươi vạn dặm)

Tài nguyên trong nước: 220 triệu lượng: năm toà Thiết Khoáng sơn, sáu toà núi than đá, hai toà đồng thau...

Dân chúng: 12 triệu (2% người giàu, bình dân 38%, người nghèo 60%)

Sức mạnh quân sự: 80 vạn (8 vị Tiên Thiên, 350 võ giả...] 

Tổng hợp quốc lực: 1650 (cấp đại quốc)

Kinh ngạc phát hiện, Bằng quốc đã trở thành một bộ phận Đại Hạ.

Cho nên, diện tích lãnh thổ quốc gia, dân chúng, phương diện dân chúng đều tăng lên, quốc lực tăng trưởng rõ rệt.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Bằng quốc đột nhiên sáp nhập nước ta?"

Lâm Bắc Phàm thầm hỏi.

"Ting! Hoàng Đế Bằng quốc bị Đại Nguyệt Triệu Thương Hải tướng quân vũ nhục, dưới sự xấu hổ và giận dữ, chuyển Bằng quốc cho Đại Hạ! Cho nên, Bằng quốc đã trở thành một bộ phận của Đại Hại"

Lâm Bắc Phàm im lặng: "Như vậy cũng được sao?"

"Ting! Chỉ cần trình tự hợp pháp, đế quốc sa bàn liền thừa nhận!"

Không phí một binh một tốt, không cần tốn nhiều sức, liền thu được toàn bộ tài nguyên của một quốc gia, đây đối với Lâm Bắc Phàm mà nói là chuyện tốt rất lớn nha, chuyện tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm được!

"Quả nhiên ta là con trai mà ông trời thích nhất!"

Lâm Bắc Phàm hết sức cao hứng, ngựa không ngừng vó vận chuyển. 

Đất đai phì nhiêu của Bằng quốc chuyển đến Đại Hạ.

Đem tài nguyên khoáng sản của Bằng quốc chuyển đến Đại Hạ.Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!