Quay Về Cổ Đại: Tay Trái Kiều Thê Tay Phải Giang Sơn

Chương 920


“Đuổi tận giết tuyệt, gà chó không tha”. “Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói hai ngày qua bên Tây

Xuyên xảy ra tranh chấp, người Cao Nguyên lấy dân làm lá chản sống, đánh họ rồi bảt họ tấn công phủ Tây Xuyên”.

“Hôm nay chúng ta không thể bảo vệ Tây Xuyên, đợi đến khi người Cao Nguyên tấn công Kim Xuyên, các ngươi sẽ bị người Cao Nguyên dùng làm lá chắn.

Con cái của các ngươi sẽ bị người Cao Nguyên bắt đứng trên mũi giáo.

Thê thiếp các ngươi bị người Cao Nguyên làm nhục.

Nhà cửa của các ngươi bị người Cao Nguyên thiêu rụi thành tro”.

“Bây giờ các ngươi còn nghĩ thành Tây Xuyên không liên quan đến các ngươi không?”

Nói đến cùng, Kim Phi gần như hét lên.

Bên dưới, sắc mặt các nhân viên hộ tống cũng dần trở nên nghiêm trọng.

Thật ra Kim Phi nói không sai, trước đây có rất nhiều nhân viên hộ tống đều nghĩ người Cao Nguyên đánh Tây Xuyên không liên quan đến họ.

Nhưng bây giờ nghe Kim Phi phân tích như vậy, lập tức toát mồ hôi lạnh.

Trên đường đến đây, vài ngôi làng họ đi qua đều trở thành làng ma không người.

Hai ngày nay, họ cũng nghe nói có tranh chấp bên thành Tây Xuyên.

“Bảo vệ Tây Xuyên, thề chết không lui”.

Trương Lương năm lấy cơ hội, giơ cánh tay lên.

“Bảo vệ Tây Xuyên, thề chết không lui”.

Các nhân viên hộ tống bên dưới cùng hét lên.

Kim Phi và Cửu công chúa nhìn nhau, cùng thở phào. Cuối cùng cũng có tỉnh thần chiến đấu rồi.

Đợi khi nhân viên hộ tống dừng lại, Kim Phi lại cầm loa lên.

“Lần này ta lấy ba ngàn lượng bạc ra để ban thưởng cho chiến sĩ dũng mãnh nhất”.

Vừa đánh vừa cho kẹo, quả nhiên có hiệu quả rất tốt.

Nghe thế nhân viên hộ tống đều phấn khích reo hò.

Ngụy Đại Đồng ở ngoài bãi đất trống vuốt râu mỉm cười.

Những người dân được Cửu công chúa tiếp nhận tạm thời được sắp xếp trên thuyền cũng chạy đến xem các nhân viên hộ tống đang hò hét cái gì.

“Xuất phát, lên thuyền”.

Kim Phi vung tay lên, các nhân viên hộ tống liên tục lên thuyền theo trật tự bình thường diễn tập.

Chẳng mấy chốc mấy chục chiến thuyền lớn xuất phát, kéo một hàng dài trên sống Kim Mã.

Một canh giờ sau, một cây cầu vòm bằng đá xuất hiện phía trước đoàn thuyền.

Có hai pháo đài trên bãi sông ở phía đông và phía tây của cầu vòm.

Binh lính Đại Khang trước đó đã đóng quân ở đây, nhưng khi người Cao Nguyên đến, binh lính Đại Khang một là chết, hai là bỏ chạy, pháo đài rơi vào tay bộ binh Cao Nguyên.

Mấy pháo đài này là mục tiêu của Kim Phi.

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống vang lên, bảy chiếc thuyền lớn rời khỏi đoàn thuyền.

Năm chiếc đến gần bờ Tây của sông Kim Mã, hai chiếc đi đến dưới cầu rồi dừng lại.

Khi năm chiếc tàu lớn đến gần bờ Tây, còn cách bờ năm sáu mét thì đồng loạt hạ ván gỗ xuống, hàng trăm nhân viên hộ tống theo ván tiến về bãi sông.

Phía Tây cầu đá có hai trăm người Cao Nguyên canh giữ pháo đài, dĩ nhiên sẽ không trơ mắt nhìn các nhân viên hộ tống lên bờ, lập tức đưa một trăm năm mươi người ra ngăn cản.

“Đội trưởng, người Đại Khang muốn tấn công bờ Tây, chúng ta đi giúp không?”

Một bộ binh Cao Nguyên bờ Đông hỏi đội trưởng.

“Nhiệm vụ của chúng ta là trấn giữ hai pháo đài ở bờ Đông, nếu chúng ta đi đến bờ Tây, người Đại Khang nhân cơ hội cướp pháo đài ở bờ Đông, chúng ta đều sẽ chết”.