đam mỹ cổ đại

Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng
Một Đời Trầm Luân

5.0

99 chương

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

5.0

129 chương

Trọng Sinh Làm Tiểu Phu Lang Của Vương Gia

4.1

70 chương

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

5.0

128 chương

Đông Phong Bất Dữ

5.0

130 chương

Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê
Đố Liệt Thành Tính

5.0

96 chương

Đoạ Tiên

5.0

82 chương

Thanh Bình Nhạc

5.0

92 chương

[Vong Tiện] Nhị Ca Ca Từ Trên Trời Rơi Xuống
Cặn Bã Hoàn Lương

5.0

198 chương

Trường An Thái Bình

5.0

239 chương

Sau Khi Tôi Chết

4.0

58 chương

Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia
Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện
Có Thể Uống Một Ly Không

5.0

170 chương

Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót

5.0

109 chương

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương
Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

5.0

106 chương

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

5.0

128 chương

Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

5.0

56 chương

Ôn Hương Diễm Ngọc

5.0

99 chương

Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

5.0

108 chương

Miêu Cương Khách

5.0

73 chương