đam mỹ dị giới dị năng

Anh Chẳng Thương Em Gì Cả

5.0

40 chương

Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

5.0

99 chương

Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

5.0

111 chương

Điên Đảo Mộng Tưởng

5.0

38 chương

Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

5.0

167 chương

Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi
Pháo Hôi Xinh Đẹp

5.0

31 chương

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân (Dịch)

5.0

3102 chương

Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

5.0

78 chương

Tiểu Đạo Sĩ - Gom Tiền Gom Luôn Tình
Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

5.0

118 chương

Dị Thế Lưu Đày

5.0

668 chương

Sơn Hà Biểu Lý

5.0

80 chương

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

5.0

203 chương

Cao Thủ Đổi Trắng Thay Đen

5.0

214 chương

Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy

5.0

72 chương

Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

5.0

145 chương

Dị Nhân Ăn Thịt Người

5.0

10 chương

Thế Giới Kinh Dị: Tôi Thu Tiền Thuê Trong Trò Chơi Kinh Dị
Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ

5.0

84 chương