đam mỹ hiện đại

Ngày Mai Mưa Tạnh

5.0

60 chương

Phụ Sinh

5.0

141 chương

Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

3.9

123 chương

Hỏa Lệnh

5.0

101 chương

Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

5.0

23 chương

Đứa Trẻ Hư

5.0

82 chương

Đừng Học Tiến Sĩ, Sẽ Hết Độc Thân
Chiêu Ngươi Phiền

3.7

68 chương

Mạch Lộ Quy Đồ

5.0

55 chương

Thiêu Tâm

5.0

53 chương

Lãnh Địa Tuyệt Đối

5.0

8 chương

Bộ Đồng Phục Của Quý Ông

5.0

70 chương

Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương
Nghịch Hỏa

5.0

84 chương

Tôi Cạy Người Trong Lòng Của Trúc Mã Đi
Hộp Kẹo Thiếc

5.0

5 chương

Ngày Hè Đằng Đẵng

5.0

101 chương

Vũng Nước Đục

5.0

67 chương

Từ Chối Anh Rồi Lại Yêu Anh

5.0

7 chương

Liệu Pháp Khay Cát

5.0

53 chương

Chẳng Đắm Chìm

5.0

63 chương

Sự Thân Mật Bất Ngờ

5.0

71 chương

Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi

5.0

139 chương

Tung Hoành Tứ Hải

5.0

42 chương

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

5.0

88 chương