đam mỹ tu chân

Siêu Năng Hack Thuật

5.0

52 chương

Sau Khi Xuyên Thành Tâm Ma Của Nhân Vật Chính
Làm Thế Nào Để Tránh Xa Nhân Vật Chính Vạn Nhân Mê

5.0

15 chương

Khói Hoa Lãnh Cung

5.0

148 chương

Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

5.0

125 chương

Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

5.0

15 chương

Một Thoáng Kinh Hồng Muôn Đời Luân Hãm

5.0

24 chương

Xuyên Thành Sư Tôn Pháo Hôi Nghiệt Đồ Xuyên Thư
Sau Khi Tôi Chết

4.0

58 chương

Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện
Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

5.0

128 chương

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

5.0

160 chương

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

5.0

107 chương

Ma Sư Xuống Núi

5.0

140 chương