đam mỹ xuyên thư

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái
Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

5.0

90 chương

Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

5.0

75 chương

Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng

5.0

19 chương

Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc
Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi "Hốt" Luôn Thụ Chính
Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta

5.0

28 chương

Phu Nhân Giả

5.0

98 chương

Xuyên Thành Sư Tôn Pháo Hôi Nghiệt Đồ Xuyên Thư
Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác

5.0

85 chương

Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

5.0

143 chương

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

5.0

88 chương

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

5.0

51 chương

Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện
Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

5.0

126 chương

Bye Bye

5.0

132 chương

Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

5.0

146 chương

Cá Mặn Nghĩ Thông Suốt Rồi

5.0

119 chương

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

5.0

73 chương

Sau Khi Kết Hôn Cùng Ông Xã Khuyết Tật Giàu Sang

5.0

48 chương