ngôn tình cổ đại sủng

Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ

5.0

32 chương

Tiểu Vương Phi Nuôi Trong Nhà

5.0

6 chương

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử
Ngự Hoạn

5.0

37 chương

Hỏa Hỏa Yêu Yêu

5.0

45 chương

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

5.0

151 chương

Thanh Mai Đột Nhiên Quyến Rũ Ta

5.0

29 chương

Mệnh Phượng Hoàng

5.0

13 chương

Giả Làm Sủng Phi Của Thánh Thượng

5.0

43 chương

Bản Hầu Gia Sẽ Không Bị Vả Mặt

5.0

19 chương

Sau Khi Xuyên Sách, Ta "Cung Phụng" Hoàng Đế Nước Địch

5.0

126 chương

Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi
Yến Kinh Khuê Sát

5.0

157 chương

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

5.0

67 chương

Tô Đường Công Tử

5.0

23 chương

Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

5.0

115 chương

Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ
Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

5.0

52 chương

Mi Có Khướt Mới Tán Được Nữ Chính

5.0

58 chương

Đế Vương Thiên Ái

5.0

55 chương

Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

5.0

60 chương

Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

4.4

119 chương

Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

5.0

48 chương

Bẩm Báo Vương Gia Vương Phi Đến Rồi

5.0

84 chương

Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

5.0

128 chương