tiểu thuyết đam mỹ

Hai A Gặp Nhau Tất Có Một O

5.0

73 chương

Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

3.7

132 chương

Sau Khi Cá Mặn Thế Gả

5.0

170 chương

Thiên Lý Khởi Giải

5.0

49 chương

Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

5.0

83 chương

Vết Sẹo Cũ - Trần Thương

5.0

84 chương

Cha Nuôi

5.0

167 chương

Giấu Đi

4.7

104 chương

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

5.0

41 chương

Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

5.0

50 chương

Đại Ca

5.0

69 chương

Nhà Có Bé Ngoan

5.0

36 chương

Không Thể Không Yêu - Vu Triết

5.0

67 chương

Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức

5.0

62 chương

Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?

5.0

144 chương

Lãnh Địa

5.0

38 chương

Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

5.0

128 chương

Sát Phá Lang 2

5.0

177 chương

Châm Phong Đối Quyết

5.0

119 chương

Bến Xe

5.0

19 chương

Sau Khi Xuyên Sách Tất Cả Mọi Người Bắt Đầu Yêu Quý Tôi
Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

5.0

103 chương

Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu

5.0

76 chương

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

5.0

110 chương