tiểu thuyết đam mỹ

Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

5.0

65 chương

Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu

5.0

76 chương

Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

5.0

59 chương

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

5.0

110 chương

Lạc Trì

5.0

37 chương

Yêu Một Kẻ Ngốc

5.0

132 chương

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

5.0

224 chương

Nhiễm Phải Pheromone Của Em

5.0

108 chương

Ngang Tàng (Tát Dã)

5.0

151 chương

Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn

5.0

80 chương

Trục Lãng

5.0

85 chương